Pa Rhifyn ?
LLANW DRWY'R POST Luned Jones, Gwyndy, Llangian
Ffôn: Abersoch 713621
GOLYGYDDION A SWYDDOGION
NEWYDDION A LLYTHYRAU sydd i'w CYHOEDDI. DIOLCHIADAU a mân hysbysebion - ar werth, yn eisiau, a.y.y.b. Twrog Jones, Andleby, Llanbedrog. LL53 7UA
Ffôn: Aberdaron 740927
Y DUDALEN FLAEN Meinir Jones, Giatgoch, Ceidio.
Ffôn: Nefyn 720604
CHWARAEON Michael Strain, Llain, Bryncroes.
Ffôn: 730520
ERTHYGLAU Eleri Llewelyn Morris, Cae'r Fedwen Mynytho.
Ffôn: Llanbedrog 740401

HYSBYSEBION

Berno Brosschot, Trefaes Bach, Sarn.
Ffôn: 730542
DYDDIADUR Y MIS Dilwyn Thomas, Meifod, Mynytho.
Ffôn: 740704
YSGRIFENYDDION

Janet Roberts, Towyn, Llangian.

Ffôn: Aberdaron 712302

TRYSORYDD Rhys Jones, Gwyndy, Llangian.
Ffôn: 713621
CADEIRYDD Michael Strain
TREFNYDD DOSBARTHU Meinir Thomas, Carneddol, Mynytho.
Ffôn: Abersoch 740651

© penllyn.com 2001-12