tudweiliog

  

Hen Capel Beersheba Old Chapel
Adeiladwyd yr hen gapel annibynnol hwn ( sydd bellach wedi ei droi yn dy ) yn 1828. Mae'r llyn uchod wedi eu dynnu yng nhanol y 1960au. Y rhan canol oedd ty'r gwenidog a gafodd yn ddiweddarach ei wneud yn fwy. Mae safle'r adeilad tua 100m or eglwys ar y ffordd i Dinas. This old independant Chapel (now a house) was built in 1828 and remained almost intact in the mid 1960s when this photograph was taken. The middle section was the small ministers house which was enlarged. The building is situated about 100m from the Church on the Dinas road.

 
 

© penllyn.com 2003