Twr Nefyn Tower

  

Y Twr Nefyn Watchtower

Y TWR, ar gopa mwnt - ymddengys ei sylfaen yn gadarn. Ceir mynediad i'r top drwy esgyn grisiau allanol. Nid oes sicrwydd ynglyn âg oedran yr adeilad, ond mae'n debyg iddo gael ei adeiladu yn sgil y bysgodfa benwaig a ffynai yn gynnar yn y G19.

Mae yn y dref sawl ty bach nodweddiadol o'r G18, ond ni ellir dyddio'r un ohonynt i gyfnod cyn 1750 â sicrwydd.

Mwnt, ar ochr ogledd-orllewinol y dref. Yma mae gweddillion dadfeiliedig tomen grwm oedd yn wreiddiol o gwmpas 10 troedfedd o uchdwr a 40 troedfedd mewn diamedr.Mae'r ochr ogleddol wedi ei therasu a'i rhagfurio gyda wal fodern, ac adeiladau'n gorgyffwrdd ar yr ochr ddeheuol, sydd wedi ei thorri ymaith yn rhannol.Y twr sy'n coroni'r copa. Ni pharodd dim a allai ddangos fod beili wedi bod yno erioed.

 

WATCH TOWER , on the summit of the motte whose base appears to be solid. The look-out platform is reached by an external flight of steps. The age of the structure is uncertain, but it was probably built in connection with the herring fishery which flourished in the early I9th century.

The town contains several small houses of I8th century chatacter but none can certainly be dated before I750.

MOTTE, on N.W. side of town. Mutilated remains of a circular mound originally perhaps IO ft. high and 40 ft. in diameter at the top. The N. side has been terraced and revetted with a modem wall, and buildings encroach on the S. side, which has been partly cut away. The watch tower crowns the summit. Nothing remains to show whether a bailey existed.

 

 
 

© penllyn.com 2003