Amgueddfa Nefyn Maritime museum

  

AMGUEDDFA HANESYDDOL A MORWROL LLYN, NEFYN /

LLEYN HISTORICAL & MARITIME MUSEUM, NEFYN

Hen Eglwys y Santes Fair, Stryd y llan, Nefyn.

Ar agor: Dechrau Gorffenaf hyd ganol Medi. Dydd Llun i Sadwrn: 10:3Oam - 4.30p.m. Dydd Sul: 2:OOp.m. - 4.00p.m. Mynediad:AM DDIM - Rhoddion yn dderbyniol.

Manylion pellach: Capt. R Rice Hughes. ffôn: (01758) 7202 70 Cawn ffotograffau, darluniau ac arteffactau yn dangos y cysylltiad agos fu rhwng yr ardal a'r môr - adeiladu llongau a llongau mawr yn hwylio'r byd gyda chriw a swyddogion o Nefyn - yn ogystal a bywyd dyddiol ar droad y l9fed ganrif.

 

Old St Mary's Church, Church Street, Nefyn

Open; Beginning July to mid September. Monday to Saturday: lO.3Oam - 4.3Opm Sundays: 2.OOpm - 4.OOpm

Admission; FREE - Donations acceptable.

Further information: Capt, R. Rice Hughes. Tel: (01758) 720 270.

The Museum is housed in the Old Church on the site of a 6th century Celtic church. There is a weather vane shaped as a full rigged ship on the tower.

Through painting, photographs and artefacts is shown the local maritime history including ship building, coasting vessels, herring industry and also everyday life at the turn of the 19th century.

 

Rhif Elusen . Charity No. 514365

 

 
 

© penllyn.com 2003