llithfaen, nant gwrtheyrn

Tre'r Ceiri

Mae'r olygfa uchod o'r Gogledd. The view above is from the North .

 

 
 

© penllyn.com 2000