llwyndyrys

          

Carreg Arysgrifiedig Llannor Inscribed stone

Cafodd y garreg hon ei defnyddio fel postyn giat (o ganlyniad ceir pedwar twll yn y gwaelod ochr chwith. Cofnodwyd ei bod yn cael ei defnyddio ar gyfer adwy'r fynwent yn 1877, mae hi nawr yn sefyll ym mhorth Eglwys Llannor.

 

FIGVILINI FILI

LOCVLITI

HIC IACIT

( Carreg) Figulinus fab Loculitus mae'n gorwedd yma.

Mae'n debyg fod y garreg hon o'r 6ed Ganrif.

Cymerir ei bod wedi dod o'r un safle a'r ddwy garreg sydd nawr ym mhlas Glyn-Y-Weddw, ond mae'r ffaith ei bod o forffoleg gwahanol, ac na chafodd ei chymeryd i Amgueddfa'r Ashmolean yn Rhydychen gyda'r ddwy arall yn 1895, ac yn ogystal cael ei defnyddio fel postyn giat, yn awgrymu, ei bod yn anhebygol fod cysylltiad rhyngddynt, ac ei bod yn fwy tebygol ei bod wedi cael ei darganfod yn agos i'r fan lle defnyddwyd hi fel postyn giat.

 

This stone was used as a gatepost (hence the four holes bottom left) reported in 1877 as being used as a gatepost to the churchyard, now stands in the porch of Llannor church.

It measures about 1.6m in height above ground and is inscribed :

FIGVILINI FILI

LOCVLITI

HIC IACIT

( the stone of) Figulinus son of Loculitus he lies here.

It is probably C6.

It has been presumed that it came from the same location as the two stones now in Plas Glyn-Y-Weddw, but the fact that it is of a different morphology and that it was not taken to the Ashmolean with the other two in 1895 and was used as a gatepost suggests that it was probably not associated and was found near to the place that it was used as a gatepost.

 

 

 
 

 

 

© penllyn.com 2000-1