Aberdaron

  

Eglwys Aberdaron Church

Mae'r cerrig yma o'r sefydliad cristnogol cynharaf yn yr ardal yn Anelog ger Aberdaron. Mae'r cerrig arysgrifiedig yma wedi cael eu dyddio'n ol i'r 5-6ed ganrif.

Symudwyd y cerrig i Gefnamlwch o gwmpas 1859, a cawsont eu cadw yno tan yn ddiweddar mewn cwt yn yr ardd. Maent nawr i'w gweld yn Eglwys St Hywyn yn Aberdaron. Sef olynydd tebygol, y sefydliad cristnogol cynharach yn Anelog.

Mae'r ysgrifiadau Lladin a'r y garreg ar y chwith, mewn chwe llinell yn dweud -

SENACVS

PRSB

HICIACIT

CVMMVLTITV

DINEM

FRATVM

(ac yna) PRESBITER

Mae'r gwenidog Senacus yn gorwedd yma gyda llawer o'i gyd-fynych.

Mae'r ysgrifiadau ar y garreg ar y dde, mewn pedair llinell yn dweud-

VERACIVS

PBR

HIC

IACIT

Mae'r gweinidog Veracius yn gorwedd yma.

Mae'r sefydliad yn dyddio'n ol i'r 5-6ed ganrif, ac mae'n cael ei gysylltu a mynachdy Enlli.

These stones, now at the Church of St. Hywyn, are C5-6, Latin inscribed stones from the earliest local christian settlement at Anelog. They measure about

   They were removed from their origional location around 1859 to Cefnamlwch for preservation and kept in a shed until recently being moved to St Hywyns Church Aberdaron, the probable sucsesor to the earlier christian settlement of Anelog.

    The Latin inscriptions on the left hand stone, in 6 lines reads -

SENACVS

PRSB

HICIACIT

CVMMVLTITV

DINEM

FRATVM

(and later) PRESBITER

Senacus the priest lies here with the multitude of the bretheren

The Latin inscriptions on the right hand stone, in 4 lines reads -

VERACIVS

PBR

HIC

IACIT

Veracius the priest lies here.

The settlement dates back to the C5-6 and is associated with the Monastery on Enlli.class to Enlli.

 

 

 
 

 

 

© penllyn.com 2000