Adfywio Nefyn Regeneration
Ffurflen Syniadau / Ideas Form


 
 MAE'N RHAID LLENWI Y BLYCHAU GYDA'R * / FIELDS MARKED WITH * ARE REQUIRED!

 
Eich Enw / Your Name:* 

 Stryd / Street:*     

 E-Bost / E-Mail:*   


Os oes ganddoch syniad am brosiect, nodwch o i lawr yma
If you have an idea for a project, note it down here


 

A oes grwp / mudiad lleol a fuasai yn gallu arwain ar brosiect o'r math yma?
Is there a local group / organization that could lead on this kind of project?

 


Enw unigolyn (mudiad) gyda diddordeb bod ar y gweithgor
Name of person (organization) interested in being part of the partnership

 

bydd y ffyrflen yma yn cael ei hanfon i'r swyddog adfywio /  This form will be sent to the regeneration officer

       

penllyn.com - yn helpu cymunedau Llyn / Helping the communities of Llyn