Pwllheli  
 

 

Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code


 

BUSNES / BUSINESS

 • CEKA TOOLS, CEKA WORKS, CAERNARFON ROAD, PWLLHELI,GWYNEDD. 701070 / FAX 704777

ARWERTHWYR A PHRISWYR / AUCTIONEERS AND VALUERS:

 • Bob Parry a'i Gwmni Cyf,. 13, Stryd Moch, PWLLH ELI, Gwynedd. 612526
  Huw Tudor, Plas y Ward, PWLLHELI, Gwynedd. 701100
  Yale & Hemmings, 27, Stryd Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 612233

CYFREITHWYR / SOLICITORS

 • Davies & Davies, 33 High St., PWLLHELI, Gwynedd. 612743
 • Gwynfor Jones Ll B. 49, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 701155
 • Martin & Nierada, Bank Place, Stryd Fawr, PWLLH ELI, Gwynedd. 612042/ Fax 613815
 • Robyns Owen a'i Fab, 36, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 613177 Ffax 613713
 • Roberts & Robyns, 26 Stryd Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 612362, 613914
 • Griffiths Williams & Co, 36 HIGH STREET, PWLLHELI,GWYNEDD.LL53 5RT. 701701 / FAX 01758 701188

CYFRIFWYR / ACCOUNTANTS

 • Owaln Bebb a'i Gwmni, 20, Stryd Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 612646
 • Griffith Williams a'i Gwmni, 36, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 701701
 • Brian Hughes ,3 Thomas Building, New St., PWLLH ELI, Gwynedd. 614540
 • Gwyn Thomas a'i Gwmni,Thomas Building, New St., PWLLHELI, Gwynedd. 701770
 • John Tudor , 3 Kingshead St., PWLLHELI, Gwynedd. 701755.

PENSEIRI / ARCHITECTS:

 • Dobson & Owen, 3, Adeilad Thornas,PWLLHELI,Gwynedd 614181 / 614388

ADNEWYDDU CYCHOD / BOAT REPAIRS/SERVICING :

 • M Firmhelm Cyf. Iard Gychod, PWLLHELI, Gwynedd. 612251
 • Partlngton Marine, Yr Harbwr, PWLLHELI, Gwynedd. 612808
 • Rowlands Marine Electronics Cyf. Yr Harbwr, PWLLHELI, Gwynedd. 613193

POBYDDION / BAKERIES:

 • Becws Ardwyn, Abererch, PWLLHELI, Gwynedd. 701040 614257
 • Caffi Gwalia, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 612786
 • Warren R & Sons, Town Bakery, Uned 1, Glandon, PWLLHELI, Gwynedd. 614062

BYSIAU / BUSES :

 • Caelloi Motors, Modurdy West End, PWLLHELI, Gwynedd. 612719
 • Parry Coaches,2,Stad Ddiwydiannol,Glan Y Don,PWLLHELI,Gwynedd. 701446 / 612446

GWASANAETHAU A CHYFLENWADAU BUSNES / BUSINESS SERVICES AND SUPPLIES :

 • Copi, CARDIFF ROAD, PWLLHELI,GWYNEDD. 614364 / FAX 614364
 • Office Services & Supplies (Pwllheli) Cyf., Liverpool House, 14, Stryd Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 612144

CYFANWERTHWR BWYDYDD OER/ CHILLED FOOD WHOLESALER:

 • R H Evans, 8, Stad Ddiwydiannol, Glany Don, PWLLHELI, Gwynedd. 01758 614641

MEDDYGON TRAED / CHIROPODISTS :

 • B D L Jones, 79B, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 613211

PEIRIANWYR SIFIL / CIVIL ENGlNEERS :

 • P P H Contractors Cyf, Bryn Goleu, PWLLHELI, Gwynedd. 701400

CYFRIFIADURON / COMPUTERS :

 • C.P.L. Ty Lerpwl, Stryd Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 613035 Ffacs: 612484
RHEOLAETH CWRS LLEITHDER/ DAMP COURSE CONTROL:
 • John Arfon Davies, Arlanfor, Ffordd Recreation, PWLLHELI, Gwynedd. 612472
DEINTYDDION/ DENTISTS:
 • R P Bertalot Newborough, Stryd Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 612675
 • J Wolfenden, 1A, Yr Ala, PWLLHELI, Gwynedd. 614414

HYFFORDDWYR GYRRU/ DRIVING INSTRUCTORS:

 • Ysgol Yrru Dwyfor, Elgol, Yr Ala, PWLLHELI, Gwynedd. 612728
 • Ysgol Yrru Pwllheli, 11, Ffordd Caernarfon, PWLLHELI, Gwynedd. 613360

ATGYWEIRIO TRYDANOL I GEIR/ ELECTRICAL MOTOR REPAIR:

 • Auto & General Electrics, Penrhynliniog, Y Maes, PWLLHELI, Gwynedd. 701935

TRYDANWYR/ ELECTRICIANS:

 • Evan Evans, Heulfre, Yr Ala, PWLLHELI, Gwynedd. 612609
 • Michael Parry, Crannog, Bro Cymerau, PWLLHELI, Gwynedd. 613828

ARWERTHWYR TAI/ ESTATE AGENTS:

 • Bob Parry a'i Gwmni Cyf., 13 Stryd Moch, PWLLHELI, Gwynedd. 612526
 • Beresford Adams, 91, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 01758 614198
 • Robert Parry a'i Feibion, 91, Stryd Fawr, PWLLH ELI, Gwynedd. 612855/ 613361
 • Huw Tudor, Plas y Ward, PWLLHELI, Gwynedd. 701100
 • J Merfyn Pugh. 26 Stryd Penlan. PWLLHELI, Gwynedd. 701888
 • Yale & Hemmlngs, 27, Stryd Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 612233

TREFNWYR ANGLADDAU/ FUNERAL DIRECTORS:

 • Gwynant Jones a'i Fab, Y Maes, PWLLHELI, Gwynedd. 612425 / 612683
 • G D Roberts, Argoed, Penrhos, PWLLHELI, Gwynedd. 612933

CYFLENWYR GARDDIO/ GARDEN SUPPLIES:

 • Amaethwyr Eifionydd Cyf. Stryd Newydd, PWLLHELI, Gwynedd. 701111

GOLCHFA/ LAUNDERETTE:

 • J M Jones, 32, Ffordd Caerdydd, PWLLHELI, Gwynedd. 612624

GWASANAETH CELFI GARDDIO/ GARDEN IMPLEMENT SERVICING:

 • Griffith Williams, Gweithdy Griff, Lon Dywod, PWLLHELI, Gwynedd. 612838

GWYDRWR/ GLAZIER:

 • Emlyn Lewis, Llety y Wennol, Bro Cymerau, PWLLHELI Gwynedd. 614547

SIOPAU TRIN GWALLT / HAIRDRESSERS:

 • Alan, Siop Newydd, Y Maes, PWLLHELI, Gwynedd. 612126
 • Cerl a Morus, 6. Mitre Terrace, Pwllheli, Gwynedd. 613231
 • Karen's Hairdressers, 4, Ala Isaf, PWLLHELI, Gwynedd. 613117
 • Maria's, 1, Ala Isaf, PWLLHELI, Gwynedd. 612727
 • Patricia's, 9, Stryd Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 612566
 • Scissors, Sgwar yr orsaff, Pwllheli, Gwynedd. 61369
 • G O Jones, 41, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 613150

GWASANAETH TRIN GWALLT TEITHIOL / MOBILE HAIRDRESSERS :

 • Eleri, Elgol, Yr Ala, PWLLHELI, Gwynedd. 612728

YSWIRIANT/ INSURANCE:

 • C Jones Evans a'i Fab, 35, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 612546
 • Pearl Assurance, 22, Stryd Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 701133
 • R D Williams, 7, Sgwar y Farchnad, PWLLHELI, Gwynedd. 612469

YMGYNGHORWR TIRLUN/ LANDSCAPE CONSULTANT:

 • D O Jones. 2, Ffordd Caernarfon, PWLLHELI, Gwynedd. 613241

PEIRIANWYR MOROL / MARINE ENGINEERS :

 • T Evans, Yr Harbwr, PWLLHELI Gwynedd. 613219

SEIRI COFEBAU / MONUMENTAL MASONS :

 • R D Grffiths Gwaith Coffaol, Y Maes, PWLLHELI, Gwynedd. 612507
 • Hefin Underwood, Stryd Newydd, PWLLHELI, Gwynedd. 701326
 • John Williams a'i Gwmni, Stryd Tywod, PWLLHELI, Gwynedd. 612645

OPTEGWYR / OPTICIANS :

 • Alton Murphy, 57, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 612321
 • Geoff Thompson (Optician) Cyf. PWLLHELI, Gwynedd. 612584

PEINTWYR A PHAPURWYR / PAINTERS AND DECORATORS :

 • Andy Hughes, 40, Ffordd y Mela, PWLLHELI, Gwynedd. 612611
 • G G Jones, Glennydd, Manor Av., PWLLHELI, Gwynedd. 613142
 • H J Jones, Swn y Mor, Ffordd Caernarfon, Llwynhudol PWLLHELI, Gwynedd. 612871
 • W G Jones, Brynawel, Penrallt, PWLLHELI, Gwynedd. 613905
 • W Williams, Pengroeslon Fawr, Pengroeslon, PWLLHELI, Gwynedd. 830244

FFRAMIO LLUNIAU/ PICTURE FRAMING :

 • G Humphreys, 18 Stryd Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 614218
 • Llun Mewn Ffram, 21 Stryd Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 701516

LLOGI OFFER/ PLANT HIRE:

 • P P H Contractors Cyf. Bryn Goleu, PWLLHELI, Gwynedd. 701400

PLYMWYR/ PLUMBERS:

 • Brody's Plumbing, 21 Gaol St., PWLLHELI, Gwynedd. 613516
 • D Griffith, 24 North St., PWLLHELI, Gwynedd. 613723
 • D Roberts, 12 Pen Cei, PWLLHELI, Gwynedd 701034

OFFER PLYMIO/ PLUMBERS MERCHANTS:

 • Dop W & Son,Lower Cardiff Rd., PWLLHELI, Gwynedd 701333

PRINTWYR A LITHOGRAFFWYR/ PRINTERS AND LITHOGRAPHERS:

 • Leader Press,67a High St., PWLLHELI, Gwynedd 612408

RECORDIAU / RECORDS:

 • FRET-DANCER , 67 Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 612895
 • Llen Llyn, Y Maes, PWLLHELI, Gwynedd. 612907

SOUND TRANSFERS AND RESTORATION:

 • John L Davies, Bryngoleu, Plasgwyn Rd., PWLLHELI, Gwynedd 612932

ARWERTHWYR A PHRISWYR / SURVEYORS & VALUERS:

 • Bob Parry & Co.,PWLLHELI, Gwynedd. 612526
 • Yale & Hemmings, 27 Penlan St,. PWLLHELI, Gwynedd. 612 233

GWNEUTHURWYR HWYLIAU/ SAILMAKERS:

 • J. K. A. Sail Cyf., 16, Stad Ddiwydainnol Glan y Don, PWLLHELI, Gwynedd. 613266

SAWNA A SOLARIWM/ SAUNA & SOLARIUM:

 • Hot Spot, Y Maes, PWLLHELI, Gwynedd. 613087

CYNLLUNWYR GWISG/ SEWING SERVICE:

 • Siop Hefina, Y Maes, PWLLH ELI, Gwynedd. 714103
 • Swear clothing & Interiors. 9 Church Place PWLLHELI. 701007

PEIRIANNAU GWNIO/ SEWING MACHINES:

 • Threadneedles, 56, High St., PWLLHELI, Gwynedd. 701285

LLOGI SGIP/SKIP HIRE:

 • Cyngor Rhanbarth Dwyfor, 18 Glan Y Don Ind Est., PWLLHELI, Gwynedd. 701 222

TATWYDD / TATTOOIST :

 • Redskin Tattoo, 14 High St., PWLLHELI, Gwynedd. 614350

TACSI / TAXI:

 • Pwllheli Taxis, Celtic House, Y Maes, PWLLHELI, Gwynedd. 613727

TEILSIWR / TILERS:

 • Andy Hughes, 40, Ffordd y Mela, PWLLH ELI, Gwynedd. 614611

MASNACHWYR COED / TIMBER MERCHANTS:

 • Coed Stockwood Co. Ltd.,Glandon Ind Est., PWLLHELI, Gwynedd. 701230 Fax 701311

LLOGI OFFER / TOOL HIRE:

 • Penrhyn Tool Hlre, 2, Stad Ddiwydiannol Glan y Don, PWLLHELI, Gwynedd. 701050

TRIN COED / TREE WORK:

 • B & I Treetop Services, 23 Yr Eifl, West End, PWLLHELI, Gwynedd. 614519

MASNACHWR TEIARS / TYRE DEALERS :

 • Llyn Tyre Service, Cei y Gogledd, PWLLHELI, Gwynedd. 612368
 • Dwyfor Tyres,Abererch Rd., PWLLHELI, Gwynedd. 614820

CLUSTOGWAITH / UPHOLSTERY:

 • G Claybrook, 10, Stâd diwidiannol, PWLLHELI, Gwynedd. 614424
 • Griffiths & Thomas, 3, Stâd diwidiannol, PWLLHELI, Gwynedd. 701396

MILFEDDYG/ VETS:

 • Milfeddygon Deufor, Ala Rd., PWLLHELI, Gwynedd. 701816

LLOGI FIDEO / VIDEO HIRE:

 • Video Llyn, New St., PWLLHELI, Gwynedd. 614731

MASNACHWR FFENESTRI A DRYSAU / WINDOW AND DOOR MERCHANTS:

 • Peninsular Windows, 15, Stad Ddiwydiannol, Glas Don, PWLLHELI, Gwynedd. 701777

MASNACHWYR AMAETHYDDOL / AGRICULTURAL MERCHANTS :

 • Amaethwyr Eifionydd Cyf., Stryd Newydd, PWLLHELI, Gwynedd. 701111

CELFI ARLUNIO A CHREFFT / ART AND CRAFT SUPPLIES:

 • Dros yr Enfys, 74, Stryd Fawr, PWLLHELI, Gwynedd. 612989

MASNACHWYR ADEILADU / BUILDERS MERCHANTS:

 • W Dop a'i Fab, Ffordd Caerdydd Isaf, PWLLHELI, Gwynedd. 701333 Ffacs: 701324
 • Jewson Cyf., Stad Ddiwydiannol, Glan y Don, PWLLHELI, Gwynedd. 701616 Ffacs: 701218
 • Cwmni Coed Stockwood Cyf., Stad Ddiwydiannol, Glan y Don, PWLLHELI, Gwynedd. 701230

ARWERTHWYR CARAFANNAU / CARAVAN SALES:

 • Harold Roberts a'i Fab Cyf., Canolfan Carafannau Dwyfor, , PWLLHELI, Gwynedd. 614378

GWERTHWYR GLO / COAL MERCHANT:

 • Ronald Hughes, 1, Bro Cymerau, PWLLHELI, Gwynedd. 613253

TAI GWYDR / CONSERVATORIES:

 • Peninsular Windows, 15, Stad Ddiwydiannol, Glan y Don, PWLLHELI, Gwynedd. 701777

GWERTHWYR DEFNYDDIAU A GWLAN / FABRIC AND WOOL RETAILERS:

 • Siop Hefina, Y Maes, PWLLHELI, Gwynedd. 614103
 • Cloth World, Lower Cardiff Rd., PWLLHELI. Gwynedd 01758 612311

LLUNIWYR GRAT / FIREPLACE CONSTRUCTORS:

 • Adams Original Fireplaces, Fflat 8, Talcymerau Mawr, Ffordd Golff, PWLLHELI, Gwynedd. 614046
 • J Williams a'i Gwmni, Iard Lechi, Stryd Tywod, PWLLHELI, Gwynedd. 612645

GOSOD TAI /HOLIDAY LETTING

 • MANN'S HOLIDAYS, GAOL STREET, PWLLHELI, GWYNEDD. 613666 / FAX 613667
 • SHAW'S HOLIDAYS, Y MAES, PWLLHELI,GWYNEDD.LL53 5HA. 612854 / FAX 613835

ARLWYO / CATERING:

 • Partycooks, Avondale, Ffordd Caerdydd, PWLLHELI, Gwynedd. 01758 612140

GWNEUTHURUWYR DODREFN / FURNITURE MAKERS:

 • Roger Pearson, 1, Llys Penlan, PWLLHELI, Gwynedd. 701395

 

GWASANAETHAU /SERVICES


Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

Manylion / Details

     

 

Neu / Or 


 
 

© penllyn.com 2000-1