hanes Llyn HistoryHanes - History

llyn


homwAdran Crefydd - Religion Section

 

Addoldai Anghydffurfiol Llŷn Nonconformist Chapels

Adeiladwyd; ailadeiladwyd; adferwyd (a) / Built; Repaired (a)
Eisteddleoedd
Seats
Poblogaeth
Population
Plwyf
Parish
E
Capel
Chapel
Cyn
1799
1800-1809
1810-1819
1820-1829
1830-1839
1840-1849
1850-1859
1860-1869
1870-1879
1880-1889
1890-1899
1900-1909
1851
1905
1851
1901
MC
Uwchymynydd
1768
 
1812
               
1904
216
260
1239
1119
MC
Penycaerau
1774
1809
           
1878
     
252
340
MC
 
1800
1819
       
1864
       
120
200
MC
Deunant
             
1860
   
1895
 
-
150
MC
                     
1903
-
150
A
Ceffas
     
1829
         
1889a
   
111
109
B
   
1814
1829
             
1904
132
186
B
Carmel
         
1841
           
66
66
W
Salem
 
1804
       
1859
     
1898
 
109
300
W
Horeb
                     
1901
-
150
MC
Capel Isa
 
1807
         
1869
1876
     
217
400
1782
1602
MC
Fourcrosses
   
1815
       
1862a
       
285
450
MC
Rhosfawr
               
1871
 
1896
 
-
152
A
     
1822
     
1867
       
223
230
A
Salem
             
1864
       
-
170
B
Abererch
1784
                         
B
Tyddynshon
1794
     
1839
         
1896
 
109
220
MC
       
1827
         
1889
   
308
300
418
268
Bodferin
                             
57
49
MC
1783
 
1813
   
1847
     
1889
   
434
400
163
156
MC
Ysgoldy Neigwl
     
1826
         
1887
   
100
100
B
1785
             
1878
     
50
110
MC
1752
1799
     
1840
           
55
176
923
744
A
     
1822
     
1867
     
1909
270
244
A
Bethel
               
1879
     
-
150
B
Galltraeth
   
1819
           
1885a
   
66
100
W
 
1804
 
1826a
               
108
100
Carnguwch
                               
114
112
Ceidio
A
Peniel
     
1823
         
1887a
   
157
155
160
88
MC
*Penmownt
1781
1801a
       
1842a
   
1881a
   
1170
1000
2331
3216
MC
Salem
             
1864
   
1893
 
-
850
MC
South Beach
                   
1894
 
-
260
MC
Ala Road (Saes)
                   
189?
 
-
300
MC
Sand Street
                 
1883
   
-
300
MC
Tarsus
                 
1883
   
-
300
A
Penlan
1740
 
1814
   
c1841
 
1863
       
306
650
A
CardiffRoad (S)
                   
1899
1905
-
275
B
Bethel
   
1816
                 
190
-
B
Tabernacl
             
1860
       
-
420
W
Pwllheli
 
1805
         
1860
   
1893a
 
230
500
MC
1780
1805
     
1842a
   
1876
 
1898
 
552
700
644
468
MC
Peniel
1791
1809a
         
1866
       
262
400
525
582
A
Seion
                 
1882
   
104
150
W
Sela
   
1816
   
>Seion
1845
           
-
-
W
Rehoboth
       
1832
     
1871
     
108
300
Llan- dygwnning
                               
152
123
Llandudwen
                               
119
45
MC
Bwlch
 
1806
           
1871
     
396
450
1109
941
MC
Bethlehem
     
1822
   
1855
 
1873
     
214
200
MC
Graig,Abersoch
                     
1904
-
298
A
Bwlchtocyn
1796
     
1835a
     
1873
     
254
270
A
Abersoch
     
1822
       
1873
     
264
400
MC
1780
1810
             
1881
   
288
300
330
278
MC
YGreigwen
                     
1907
   
MC
Llangian
           
1857
         
-
140
1161
989
MC
Nant
1782
             
1877
     
360
250
A
1769
                     
162
150
A
Horeb
   
1821
         
1872
 
1895
 
518
241
B
Talgraig
 
1819
           
1878
     
78
110
W
Mynytho
         
1840
   
1875
 
1894
 
114
250
MC
1794
     
1833
           
1901
306
300
297
223
MC
Dinas
1794
                   
1906
500
300
1067
845
MC
Garnfadryn
 
1812
             
1881
   
130
275
MC
Brynmawr
   
1821
         
1877
     
233
250
A
 
1807
   
1835a
   
1869
       
236
240
MC
1772
1799
               
1896
 
360
254
1117
869
MC
     
1828
       
1872
     
104
210
MC
Llannor
             
1867
   
1899
 
-
132
MC
               
1879
     
-
250
286
282
MC
ArddFawr
1785
1805
           
1874
 
1898a
 
684
800
1853
1755
MC
           
1855
   
1888
   
-
500
MC
Mynydd Nefyn
           
1857
 
1874
     
-
170
A
Soar
     
1829
   
1855
   
1880
   
53
500
A
Tabernacl
             
1862
       
-
260
B
1785
                   
1904
396
370
B
           
1854
         
-
160
W
Moriah
 
1805
         
1861a
 
1881
   
321
400
279
225
MC
                   
1898
 
-
160
   
MC
Ysgoldy
         
1842
           
109
140
112
105
MC
1780
1806
     
1840a
         
1905
57
600
477
780
MC
   
1816
         
1875
     
66
172
MC
               
1876
     
-
230
A
Moriah
                 
1881
   
-
330
B
Tabor
                 
1885
   
-
160
MC
Tanyfoel
     
1824
       
1876
 
1898
 
132
200
376
301
A
   
1813
     
1857a
 
1876
     
156
200
255
198
W
       
1832
     
1878
     
90
300
MC
1770
     
1832
       
1885
   
217
340
456
348
A
     
1825
               
16
80

Cyfanswm

13124
23006
17802
16711


Byrfoddau / Abbreviations:
A = Annibynwyr; B = Bedyddwyr; MC = Methodistlaid Calfinaidd; W = Wesleaid; a = Adferiad helaeth.
Nodiad / Notes:
* 0 tua 1756 hyd 1771 defnyddid y Capel Cam, ac o hynny ymlaen y Capel Deugorn
hyd godi Capel Penmownt gan fethodistiaid Pwllheli.

Diolch i Thomas J. Pritchard bibl.

 


 
top
 

nol

llyn

mlaen

© penLlŷn.com 2003-9