hanes Llyn HistoryHanes - History


Aberdaron
Abererch
Abersoch
Boduan
Botwnnog
Bryncroes
Dinas

Edern
Enlli
Efailnewydd
Garnfadryn
Llanbedrog
Llanengan
Llangian
Llangwnnadl
Llaniestyn
Llannor
Llithfaen
Morfa Nefyn
Mynytho
Nefyn
Pentreuchaf
Pistyll
Porthdinllaen
Pwllheli
Rhiw
Rhoshirwaun
Rhydyclafdy
Sarn
Tudweiliog
Y Ffôr


Adranau-Sections

homwDefnyddiau - Sources
 

The early Christian Monuments of Wales - Nash Williams. University of Wales press
Llen Gwerin Sir Gaernarfon - Myrddin Fardd. Y Cyhoeddwyr Cymreig Cyf. Caernarfon 1909
Diwilliant Gwerin Cymru - Dr. Iorwerth C Pete. Hughes a'i feibion, Gwasg y Brython, Lerpwl. 1942
Hanes Môn yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg - E.A. Williams. Cymdeithas Eisteddfod Gadeiriol Môn 1927
RCAHMW- Caernarvonshire vol.3 West -Royal commission 1964
Blas ar Iaith Llyn ac Eifionydd - Bedwyr Lewis Jones. Gwasg Carreg Gwalch 1987
Enwogion Lleyn - cyfansoddiadau buddugol Eisteddfod gadeiriol Sarn Meillteyrn 1883
The old cottages of Snowdownia - H. Hughes& H.L.North. Jarvis and foster Bangor 1908
Archaeologia Cambrensis - William Lewis Cardiff
Caniadau Ieuan Lleyn - Cyhoeddwyr- Richard Jones Pwllheli 1878
Y Ddwylan - Rev.W.L.Jones
Crwydro Llyn ac Eifionydd - Gruffydd Parry. Llyfrau'r Dryw 1960
A History of Caernarvonshire - A.H.Dodd, Caernarvonshire Historical Society 1968
Medieval Stone Carving in North Wales - Colin A Gresham. Cardiff University of Wales Press 1968
Gwaith Barddonol Owain Lleyn - Cyhoeddwyr - Richard Jones. Pwllheli 1909
Hanes Cymru - John Davies, ISBN 0-7139-9011-2
Journal of the Welsh Folk song society - Jarvis& Foster Bangor 1909
Ar Hyd Benrallt - Elfed Gruffydd Clwb y bont Pwllheli 1991
Y Genhinen - Cyngor y Celfyddydau ? 1970
Mynd a dod ar Benrhyn Llyn - E.J.Griffiths. Clwb y bont Pwllheli 1985
Cymru a'r môr- Archifau Gwynedd 1977
Wales through the ages - A J Roderick,Christopher Davies (pub.) Ltd
Sychau yn gleddyfau - Gruffydd Parry.1989
An introduction to the history of Wales- A H Williams Cardiff University of Wales Press Board 1941
The British Isles - Cassell & Co MCMV
Hen feini'n Llefain yn Llyn - Thomas J Pritchard 1998
The Welsh house - Iorwerth C Peate.Hugh Evans and sons, The Brython Press 1944
Printing and printers in Wales - Ifano Jones .William Lewis Cardiff 1925
Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon Trafodion- Wasg Gee Dinbych
W. O. Evans, ‘Beirdd a Llenorion Lleyn’ in Cyfansoddiadau Buddugol Eisteddfod Gadeiriol Sarn Meillteyrn, 1883
J. Jones (‘Myrddin Fardd’) Enw. Sir Gaern.
Adgof uwch Anghof

Llanw Llyn

 Nodiad / Notes:
*A llawer mwy!!!!!!!

 


 
top
 

nol

llyn

mlaen

© penLlŷn.com 2003-9