AbersochAdranau - Sections

Abersoch llyn

Mae'r hanes cryno hwn yn datblygu. Dilynwch y lincs i gael mwy o wybodaeth

This brief history is evolving follow the links for more information.

e-bostiwch cyfraniadau @ e-mail contributions

Oriel hen Lluniau / Historical Photo Gallery

 

bws abersoch

Abersoch
Bws Cae Du Abersoch 'Karrier' (yn Clynnog ar y ffordd yn ôl o Huddersfield 1912)
The first Cae Du bus on its maiden trip from the coach builders in Huddersfield

 


Safle Abersoch Home     Safle Hanes / History Home      Dogfennau / Documents

Oriel hanesyddol Abersoch historical gallery

 

 

 
aberdaron
 

aberdaron

aberdaron

aberdaron

© penllyn.com 2000-9