hanes Llyn HistoryHanes - History

llyn


homwAdran Crefydd - Religion Section

Personiaid plwyfi Llŷn yn y ddeunawfed ganrif, y bedwaredd ganrif ar bymtheg, a hyd at y datgysylltiad


ABERDARON (F) gyda Llanfaelrhys (C)
John Roberts                  1754-1785 +
Griffith Jones, B.A.           1785-1810 +
John Rees                      1810-1836 +
John Evans                     1837-1852
Hugh Roberts, B.A.          1852-1889 +
Henry Lloyd                    1890-1911 +
Thomas Edward Owen, M.A. 1911-1919


ABERERCH (CS) hyd 1858,
yna (F) gyda Phenrhos
Hugh Conwy, B.A.            1673-1725 +
Owen Humphreys             1725-1728
John Jones, B.A.              1728-1736
Andrew Edwards, M.A.      1736-1750
Edward Nanney                1751-1768
Robert Owen, B.A.           1769-1776
Richard Owen                  1777-1796
David Evans, M.A.            1796-1813
John Williams, B.A.            1813-1817
Evan Richards                  1817-1840
David Pugh, B.A.               1841-1875
Zaccheus Paynter Williams 1875-1879
John Morgan Jones            1880-1896
David Jones, B.A.              1896-1926


BODUAN (R) gyda Nefyn (C) hyd 1825 yna (CS) hyd 1842
Thomas Jones, B.A.         1667-1705 +
John Lloyd, B.A.              1705-1713
John Jones, B.A.             1713-1736 +
Owen Jones, B.A.            1737-1747
Cadwaladr Jones             1747-1752 +
Lewis Owen, B.A.            1753-1764 +
John Roberts, M.A.          1764-1769
Owen Jones, LI.B.           1769-1785 +
Robert Evans, B.A.          1785-1811
Robert Jones, M.A.          1811-1824
John Owen, B.A.             1824-1838
Thomas Lloyd Owen, M.A.1839-1862 +
Owen Lloyd Williams, M.A.1862-1889
Richard Jones                 1889-1908
George Salt, B.A.            1908-1947


BRYNCROES (C) hyd 1785,
yna (CS)
James Davies                1772-1778 +
John Roberts                 1778-1785 +
John Roberts                 1785-182-2 +
William Roberts              1822-1836 +
Griffith Roberts, M.A.      1836-1869 +
David Owen                   1869-1902
John Lodwick Davies, M.A.1902-1920


CARNGUWCH a PHISTYLL (C) i Edern hyd 1905, yna (F)
Hugh Williams, B.A.           1905-1923


CEIDIO (C) hyd 1827, yna (CS) hyd 1869 wedyn (F) gyda Llandudwen
William Ellis, B.A.             1927-1830
John Hughes, M.A.          1830-1836
Henry Richards, B.A.        1836-1855
John Hughes, B.A.           1855-1875 +
George Hopkins Parry       1875-1897 +
John Daniel, M.A.            1897-1926


DENEIO (C) i Lannor hyd 1876, yna (F)
Ellis Osborne Williams, M.A. 1865-1879
David Jones, B.A.             1879-1890
Evan Thomas Davies, B.A.  1890-1906
John Edwards, B.A.           1907-1925


EDERN (R) gyda Charnguwch
a Phistyll (C) hyd 1905
Elis Prichard                  1689-1718
Thomas Williams, M.A.    1718-1722 +
Bulkeley Hughes, M.A.     1722-1740 +
Edward Price, M.A,         1740-1750 +
Andrew Edwards, M.A.    1750-1755
Rowland Jones, B.A.        1755-1758 +
William Lloyd, M.A.          1758-1796 +
Richard Owen, B.A.         1796-1819 +
John Jones, M.A.            1819
Robert Morris, M.A.         1819-1821 +
John Parry
Jones-Parry, M.A.           1821-1865
Eleazar Williams, B.A.       1865-1877
John Morgan                  1877-1915
John Bangor Jones, L.D.   1915-1925


LLANBEDROG (R) gyda Llangian
a Lianfihangel Bachellaeth (C)
John Willams, M.A.          1688-1709 +
John Lloyd, B.A.              1712-1730 +
David Doulben, M.A.        1731-1750 +
Lewis Jones, M.A.           1750-1759
John Roberts, M.A.          1759-1802 +
Peter Williams, M.A., D.D. 1802-1837 +
John Kyffin, M.A.             1837-1838 +
John Owen, B.A.             1838-1852
Thomas Caesar Owen, B.A.1852-1880
James Rowlands               1880-1901
Henry Jones Manley, L.D.  1901-1934


LLANENGAN (R)
Edward Davies, M.A.        1690-1723
David Ellis, M.A.              1723-1761 +
William Lloyd, M.A.          1761-1796 +
Richard Ellis, M.A.            1796-1803
John Roberts                  1803-1822 +
William Lloyd, M.A.           1822-1828
William Lewis Jones, M.A. 1828-1841 +
William Williams, B.A.       1841-1860 +
Thomas Jones, B.A.         1860-1889 +
Peter Williams                 1889-1891
Hugh George Williams       1891-1903
Henry Richard Roberts,
L.D., B.D.                       1903-1936


LLANGWNNADL (C) gyda
Thudweiliog. (CS) o 1803. Gwahanwyd
1865; (F) erbyn 1873. Ychwanegwyd
Penllech a Bodferin 1888. (R) o 1918
James Davies 1762-1774
John Roberts 1774-1803
Robert Jones, M.A. 1803-1812
Evan Morgan 1812-1813
John Evans, M.A. 1813-1852 +
James Rowlands 1852-1860
Eleazar Williams, B.A. 1860-1865
Evan Evans 1865-1873 +
Thomas Jones, B.A. 1873-1918
William Williams 1918-1950


LLANIESTYN (R) gyda Llandygwnning,
Penllech, a Bodferin (C) nes
gwahanu Penllech yn (CS) ym 1868,
a'i uno gyda Bodferin a Llangwnnadl
ym 1888
Yr Esgob'in COMMeDdam' 1699
David Evans, M.A. 1727-1732 +
John Griffith, M.A. 1732-1751 +
Owen Owen, B.A. 1751-1765 +
John Jones, B.A. 1765-1802 +
Edward Owen, B.A. 1802-1823 +
Robert Jones, B.A. 1824-1852
John Owen, B.A. 1852-1868 +
William Johnson, M.A. 1868-1890
Richard Killin 1890-1891 +
John Davies 1891-1918
John James 1918-1926


LLANNOR (F) gyda Deneio (C) nes
gwahanu Deneio'n fywoliaeth ym 1876
Yr Esgob yn rhinwedd ei swydd fel
Archddiacon Bangor hyd 1723
John Owen, LI.B. 1723-1755 +
Zacheus Ellis, B.A. 1757-1762
John Roberts, M.A. 1762-1764
Thomas Owen, M.A. 1764-1766 +
William Jones, B.A. 1766-1801 +
William Williams, B.A. 1801-1841
St. George Armstrong
Williams, M.A. 1841-1849
Thomas Jones, B.A. 1849-1860
Benjamin Morgan 1860
David Howell 1861-1864
Daniel Jones 1864-1865
Ellis Osborne
Williams, M.A. 1865-1876
David Jones, B.A. 1876-1879
John Jones, B.A. 1879-1899
William Evans Jones 1899-1901
Thomas Evan Sheppard
Jones 1901-1925


MELLTEYRN (R) gyda Botwnnog (C)
Humphrey Randolph, B.A. 1670-1704 +
Lewis Price, B.A. 1706-1713
Humphrey Morgan 1713-1722
Herbert Williams, M.A. 1722-1728 +
Griffith Williams, M.A. 1728-1732
Richard Thomas, B.A. 1732-1771 +
William Williams, B.A. 1771-1799 +
Nicholas Owen, M.A. 1799-1810
Robert Williams, M.A. 1811-1816
Peter Williams, M.A. 1816+
Robert Williams, M.A. 1816-1821
John Jones, M.A. 1821-1833 +
David Williams, M.A. 1833-1836
John Hughes, M.A. 1836-1846
Robert Williams, M.A. 1846-1848
Robert Jones, M A. 1848-1860 +
James Rowlands 1860-1878
Jenkin Davies 1878-1898
Anthony Davies 1898-1902
Thomas Edward Owen, M.A. 1902-1911
D. M. Jones, B.A. 1911-1934


NEFYN (C) i Foduan; (CS) erbyn 1803.
Torrwyd y cysylltiad i Boduan
ym 1842, yna (F)
Robert Evans, B.A. 1803-1820 +
John Parry
Jones-Parry, M.A. 1820-1821
Robert Jones, M A. 1821-1824
Ellis Roberts, M.A. 1824-1825
Thomas Lloyd Owen, M.A. 1825-1842
William Jones 1842-1862
Evan Bevan 1863-1869
Edward Pryse 1869-1888
Richard Thomas Jones, B.A. 1888-4898
John James Ellis, B.A. 1898-1906
Richard Cynfelin Jones, L.D. 1906-1927


PENLLECH (C) i Laniestyn hyd 1868, yna (CS) hyd ei uno â Llangwnnadl
ym 1888
Ellis Roberts Pring, B.A. 1868-1888


RHIW, gyda Llandudwen (C)
hyd 1875
Lewis Price, B.A. 1692-1706
Robert Wynn, B.A. 1706-1711
William Evans, M.A. 1712-1714
Edward Edwards, M.A. 1714-1729
Maurice Roberts 1730-1736 +
Richard Thomas, B.A. 1736-1771 +
James Davies 1771-1778 +
Evan Rees 1778-1811 +
William Ellis, B.A. 1811-1830
John Hughes, M.A. 1830-1836
Henry Richards, B.A. 1836-1837
Griffith Roberts, M.A. 1837-1869 +
Thomas Hardy Richards 1869-1888
Owen Humphrey Davies 1888-1895
David Sinnett Jones 1895-1919
Griffith Williams, L.D. 1919-1933


TUDWEILIOG (C) gyda
Llangwnnadl (C) nes eu codi
i lefel (CS) du gwahanu
ym 1865 (F)
John Hughes 1865-1896
David Thomas Davies, M.A. 1896-1910
Owen Thomas 1911-1925


gyda diolch i Thomas J Pritchard. bibl.

llyn

 

 

 

 

 

 

 

llyn

The parish vicars of Llŷn from the 18th and 19th centuries

Talfyriadau - Abbreviations


(C) Curad (-iaeth) - Curate

(CS) Curadiaeth Sefydlog - Settled

(F) Ficer (-iaeth) - Vicer

(R) Rheithor (-iaeth) - Rector

+ Bu Farw - Died


llyn

pererin
LLwybyr Pererindod / The Pilgrims Trail


llyn

 

 


llyn

 


 
top
 

nol

llyn

mlaen

© penLlŷn.com 2003-9